GEOLOGISCHE VERENIGING MENTE ET MALLEO

Deze site is onder constructie.

“Mente et Malleo” is een geologische vereniging gelocaliseerd in het Natuur en Milieucentrum  in Weert.

Algemene geologie, fossielen en mineralen zijn onderwerpen waar we ons onder andere mee bezighouden.

Door middel van verenigingsavonden, excursies in het veld, bezoeken aan beurzen en verschillende educatieve activiteiten laten we leden en belangstellenden kennis maken met de boeiende wereld van de versteende natuur.

Voor jong en oud!